Aiguille du Chardonnet - Chamonix

1. REZERVACE

Místo na zájezdu si můžete nezávazně rezervovat e-mailem nebo telefonicky. Poté Vám zašleme informační e-mail obsahující smlouvu o zájezdu. Smlouvu si dobře přečtěte a případné nesrovnalosti nám obratem nahlaste.

2. PODPIS SMLOUVY

Když budou všechny informace na smlouvě v pořádku a poté, co jste si pozorně prostudovali všeobené obchodní podmínky, pošlete nám jednu kopii podepsané smlouvy zpět, naskenovanou e-mailem, nebo poštou na naši adresu.

3. PLATBA

Po odeslání smlouvy o zájezdu je třeba uhradit nejpozději do 7 dní rezervační zálohu uvedenou na smlouvě. Uhrazením rezervační zálohy je Vaše účast na zájezdu potvrzena. Doplatek je třeba uhradit nejpozději 40 dní před odjezdem. Pokud zájezd rezervujete v době kratší než 40 dní před odjezdem, je třeba uhradit jeho plnou cenu při rezervaci.

Veškeré platby se provádí bankovním převodem, na níže uvedený účet:

Adresát: Stanislava Hájková, Mokrý 4, 511 01, Všeň
2500772823 / 2010 Fio banka a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Nezapomeňte na variabilní symbol uvedený na smlouvě o zájezdu.

4. PŘED ODJEZDEM

Po obdržení doplatku, nejpozději však tři týdny před odjezdem, od nás obdržíte potvrzení a podrobné pokyny k zájezdu. Pokud uvedený e-mail neobdržíte nejpozději 10 dnů před odjezdem, dejte nám vědět.